วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

เจาะลึกทั่วไทย 1/3/59 : เปิดยุทธศาสตร์...ไซเบอร์ป้องกันประเทศเจาะลึกทั่วไทย 1/3/59 : เปิดยุทธศาสตร์...ไซเบอร์ป้องกันประเทศ


Spring News ขอ phone in สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น ร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กห. เช้านี้ 0810 - 0830 เน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการผนึกกำลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการไซเบอร์ระดับชาติในภาวะวิกฤติด้านไซเบอร์ โดยใช้แนวทางการดำเนินการด้านประชาคมไซเบอร์ของกองทัพนำไปสู่ประชาคมไซเบอร์ระดับชาติ