วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 22 - 30 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป
30 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น แบบอย่าง ความซื่อสัตย์
เรือเลี้ยวลัด ชนทุ่นไกล ใครไม่เห็น
กติกา ห้ามเรือชน สิ่งจำเป็น
ทรงเลิกเล่น การแข่งขัน ในทันใด
29 พ.ย. 59
ธ สถิต สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้า
เหินเวหา น้อมฯอาลัย ให้ทรงเห็น
๙ บนฟ้า นำพาราษฎร์ ให้อยู่เย็น
ข้าฯขอเป็น รองพระบาท ทุกชาติไป
28 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น อัครศิลปิน ถิ่นสยาม
เรื่องลือนาม การดนตรี ที่หลากหลาย
ทรงเชี่ยวชาญ ด้านเครื่องเป่า อีกมากมาย
ทั้งเครื่องสาย ถวายสดุดี คีตราชัน
27 พ.ย. 59
ขอสืบสาน พระราชะ ปณิธาน
ยั่งยืนนาน ชั่วชีวิต จะหาไม่
ต้นไม้พ่อ แตกกิ่งกอ ชูช่อใบ
เป็นร่มไทร ปกป้องชาติ ราษฎร์ร่มเย็น
ขอคนไทย รวมใจภักดิ์ รักษาป่า
ปลูกต้นกล้า รักษาดิน สิ้นทุกข์เข็ญ


เป็นปึกแผ่น ดังผืนป่า ดงพญาเย็น
ถวายเป็น คุณความดี ที่พ่อทำ
26 พ.ย. 59
70 ปี ที่ต้นไม้ พ่อได้ปลูก
เพื่อให้ลูก ได้ร่มเย็น เป็นดอกผล
ได้เก็บกิน คุ้มครองภัย ไทยทุกคน
อนุชน สานงานพ่อ สืบต่อไป
จะสืบสาน ปณิธาน การปลูกป่า
จะรักษา ผืนแผ่นดิน ถิ่นน้ำใส


ปลูกต้นกล้า เป็นผืนป่า ดงพงไพร่
สานร่มไทร ของพ่อ ขอทำดี


25 พ.ย. 59
70 ปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
เสด็จประพาส เยี่ยมพสก นิกรสยาม
ลุยธาร-เขา ลำเนาไพร ไม่ครั่นคราม
สมพระนาม "ภูมิพล" คนของแผ่นดิน
(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงความหมายของพระนาม "ภูมิพล" ไว้ว่า "อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากเธออยู่กับดิน")

24 พ.ย. 59
70 ปี ที่พ่อทำ ย้ำคำสอน
อาทร-รัก สามัคคี ทำดีเสมอ
พ่อไม่เคย เอ่ยให้รัก พ่อเลิศเลอ
ตรัสเสมอ ให้คนไทย ใจรักกัน
23 พ.ย. 59
ธ สถิต สรวงสวรร คาลัย
ราษฎร์รวมใจ รวมพลัง ร้องสรรเสริญ
เสียงกึกก้อง ท้องทุ่งไทย หาใดเกิน
เพลงสรรเสริญ กึกก้องไทย ไปเบื้องบน
22 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ หทัยราษฎร์
ขอประกาศ รวมพลัง ร้องสรรเสริญ
ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก น้อมฯอัญเชิญ
จะดำเนิน ตามรอยพระบาท ทุกชาติไป
ราชนาวี บนเรือจักรี นฤเบศร
น่านน้ำเขต เสียงกึกก้อง ร้องสรรเสริญ
ถวายอาลัย รวมใจภักดิ์ รักใดเกิน
ทูลอัญเชิญ ธ สถิตไว้ ในดวงใจ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 16 - 21 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

21 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั้งหล้า
ปวงประชา จะรู้รัก สมัครสมาน
ให้อภัย สิ่งใดพลาด ขอกราบกราน
ขอสืบสาน ปณิธาน การทำดี
20 พ.ย. 59
โอ้เด็กน้อย ด้อยเดียงสา หารู้ไม่
ก้มกราบไหว้ ใต้พระบาท ไม่คาดฝัน
ไม่รู้เรื่อง เบื้องหน้า องค์ราชันย์
ก้มกราบพลัน มุ่งมั่นจิต คิดทำดี
19 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น หน่อเนื้อ เชื้อกษัตริย์
จริยวัตร อ่อนน้อม ถ่อมเชื้อสาย
ไม่ถือองค์ ทรงน้อมรับ ดอกบัวยาย
น้อมวรกาย ใกล้ชิดราษฎร์ ของพระองค์
18 พ.ย. 59
ย้อนอดีต ๗๐ ปี ที่ครองราชย์
เสด็จประพาศ เขาเต่า ขอเล่าขาน
ทรงขับรถ ติดหล่ม ทุรกันดาร
ปฐมโครงการ พระราชดำริ เพื่อช่วยคน
ชาวบ้านทัก ชาวบ้านท้วง ห่วงหนักหนา
รัฐไม่มา มาทำไม ตั้งหลายหน
ที่ลำบาก ยากแค้น แดนคนจน
จนผู้คน ทราบว่าองค์ ภูมิพลฯ
17 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น พระราชา ผู้อุปถัมภ์
ธ ทรงธรรม ค้ำจุนศาสน์ ทุกศาสนา
ธ ตรากตรำ ทำงานเพื่อ ปวงประชา
ธ ตรัสว่า "เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม"
16 พ.ย. 59
ทุกทุกปี ร่วมพิธี อาเศียรวาท
วโรกาส ถวายพระพร แด่พ่อหลวง
วันเฉลิมฯ ในปีนี้ ไทยทั้งปวง
เศร้าโศกทรวง ธ ล่วงลับ ถวายอาลัย
ธ ทรงเป็น ดั่งแสงทอง เรืองส่องหล้า
ปวงประชา พากันสุข ไร้ทุกข์เข็น
ทรงดูแล ประชาราษฎร์ ให้อยู่เย็น
ธ ทรงเป็น ดั่งร่มไทร ไร้ภัยกราย
โอ้ภูมินทร์ สิ้นแล้ว ทรงลาลับ 
สุริยาดับ สิ้นแสง ตะวันฉาย
ขอรำลึก ถึงพระองค์ ทรงใกล้กาย
ตะวันฉาย หมายถึงองค์ ภูมิพลฯ

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 8 - 15 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

15 พ.ย. 59
เสียงกึกก้อง ร้องบทเพลง สรรเสริญฯ
ทูลอัญเชิญ ถวาย ธ ณ สรวงสวรรค์
มวลประชา ประสานเสียง เรียงร้อยกัน
บทประพันธ์ สื่อถวาย องค์ภูมิพลฯ
ขอสืบสาน พระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙
ข้าพระพุทธเจ้า ขอทำดี เพื่อพ่อหลวง
งานส่วนตัว งานราษฎร์-หลวง งานทั้งปวง
ทรงอย่าห่วง จักรู้รัก สามัคคี
14 พ.ย. 59
ขอน้อมเกล้าฯ เล่าขาน ตำนานพ่อ
เพื่อสืบต่อ อนุชน คนรุ่นหลัง
ร้อยเรียงภาพ พร้อมบทเพลง บรรเลงฟัง
พ่อสอนสั่ง ปลูกฝังลูก เป็นคนดี
13 พ.ย. 59
๙ คำสอน ของพ่อ ขอยึดมั่น
จักขยัน สร้าง"ความเพียร" เรียนหนังสือ
ทั้งสู้งาน ผ่านอุปสรรค เพื่อฝึกปรือ
จักยึดถือ "ความพอดี" ที่ตั้งใจ
"ความรู้ตน" รู้ตัว ไม่เคอะเขิน
รู้ประเมิน ตัวตน ไม่หลงไหล
"รู้จักให้ รู้จักรับ" ทุกคนไป
"อ่อนโยนได้ ไม่อ่อนแอ" กายใจตน
ทั้ง"พูดจริง ทำจริง" ไม่แยแส
ใครจะแหย่ ใครจะยุ ก็ไม่สน
อ่าน"หนังสือ เป็นออมสิน" ปัญญาชน
ขอเป็นคน "ซื่อสัตย์" สุจริตเทอญ
ท้ายคำสอน ของพ่อ ก่อนอวสาน
ชนะมาร "ชนะใจตน" คนสรรเสริญ
ชนะอื่นใด ในหล้า ค่าน้อยเกิน
ขออัญเชิญ ๙คำสอนพ่อ ขอทำจริง


12 พ.ย. 59
ขอสืบสาน พระราชปณิธานฯ ให้เกิดผล
ประพฤติตน เป็นคนดี ศรีสยาม
สามัคคี ช่วยเหลือกัน ทุกโมงยาม
ขอทำตาม ตามรอยพ่อ ให้พ่อดู
11 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั้งหล้า
ทรงนิทรา บรรทม บรมสวรรค์
รวมพลัง สื่อข้อความ ถึงราชัน
๙ ผูกพัน ปวงชาวไทย ไปตลอดกาล
10 พ.ย. 59
บ้านของพ่อ พออ้อมหลัง วังสวนจิตรฯ
ไม่คาดคิด มีแปลงนา ปลา-เห็ด อวดโฉม
โรงสีข้าว โรงบดแกลบ ฟาร์มโคนม
สื่อประโคม วังของพ่อ ไม่เหมือนใคร
"พระเศวต อดุลยเดช พาหนฯ"
ช้างเผือกต้น คู่บารมี ศรีสยาม
"พระเศวต วรรัตนกรีฯ" ช้างเผือกงาม
อีกช้างนาม "พระเศวต สุรคชาธารฯ"
"พระศรีเศวต ศุภลักษณ์ฯ" งามดุจมาศ 
"พระเศวต ศุทธวิลาศฯ" ดุจเทพคชสาร
"พระวิมล รัตน กิริณีฯ" ยการ
พระราชทาน ขึ้นระวาง เป็นช้างทรง
"พระศรีนรา รัฐราช กิริณีฯ"
ธ ทรงมี ช้างเผือก อีกเป็นโขลง
ช้างพลาย-พัง ช้างเผือก ของพระองค์
เช่นช้างทรง "พระบรมนขทัศฯ" รัตนา
"พระเศวต ภาสุร คเชนทร์ฯ" คช
รวมเป็นทศ "พระเทพรัตน กิริณีฯ" หนา
สิบช้างต้น คู่บารมี พระราชา
พระนามว่า ภูมิพลฯ มหาราชา


9 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น แบบอย่าง ความพอเพียง
ทรงใช้เกลี้ยง ยาสีฟัน ยันดินสอ
รองพระบาท นาฬิกา ใช้งานพอ
ไม่ยี่ห้อ ทั้งรถ-เรือ เครื่องดนตรี

 8 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น ราชัน อันสูงศักดิ์
ทรงตระหนัก ความพอเพียง เป็นพื้นฐาน
ราชรถ ส่วนพระองค์ ทั้งทรงงาน
ตราบสิ้นปราณ ตำนานรถ องค์ภูมิพลฯ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 1 - 7 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

7 พ.ย. 59
ด้วยสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
ทรงโปรดฯหนุน พระราชทาน งานทั้งผอง
ทั้งกระบี่ ปริญญาบัตร ยศฐาครอง
เป็นข้ารอง พระบาท ทุกชาติไป
6 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น พระราชา ผู้ยิ่งใหญ่
แต่ทรงใช้ ชีวิตสามัญ ไม่หรูหรา
ทรงพระเยาว์ อยู่เรียบง่าย ไม่ตื่นตา
เป็นราชา ก็ทรงอยู่ อย่างพอเพียง
5 พ.ย. 59
รูปลายเส้น พระบรม สาทิศลักษณ์
องค์พระพักตร์ งดงามยิ่ง พริ้งพหล
พระบามสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลฯ
ลูกหลานยล ฝึกฝนวาด ไว้กราบบูชา
ธ เสด็จ สู่แดนสรวง ทิพย์พิมาน
ต่างประสาน สวดมนต์ถวาย ทุกศาสนา
บรรพชิต นานาชาติ ต่างศาสดา
สวดบูชา ถวายไท้ องค์ภูมิพลฯ
4 พ.ย. 59
น้อมสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
ธ คู่บุญ บารมี ศรีสยาม
ธ สถิต ณ แดนสรวง ทิพยาราม
ขอติดตาม เป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
แสงเทียน เรืองรอง นับล้าน
เปล่งตระการ ท่ามกลาง ความโศกศัลย์
อาลัย ธ เบื้องฟ้า ทรงเสด็จฯพลัน
ทั่วเขตขันธ์ น้อมจุดเทียน ถวายอาลัย
3 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น ดังแสงทอง เรืองส่องโลก
ทรงดับโศก อยู่ร่มเย็น ชั่วลูกหลาน
ทุกชนชาติ ใต้ร่ม โพธิสมภาร
ศิลปินเล่าขาน ปานแสงสว่าง ไม่สร่างซา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นดังแสงสว่างที่ไม่เคยดับในใจคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพ หรือพักอาศัยในประเทศไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์
วันนี้เหล่าศิลปินชาวต่างชาติในไทยพร้อมใจกันมาร้องเพลง An everlasting light เพื่อถวายความอาลัยต่อพ่อหลวงของเรา และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
His Majesty King Bhumibol will remain an everlasting light for the Thai people, as well as for foreigners who are living in his kingdom. Expat and local artists have gratefully collaborated in producing this original song, “An Everlasting Light” in order to commemorate His Majesty’s virtue and achievements.


2 พ.ย. 59

ธ สถิตสรวง เกริกก้อง เกรียงไกร
ร่วมอาลัย ธ ทั่วหล้า กันทั้งผอง
ทั้งต่างแดน ต่างชนชาติ น้ำตานอง
ครวญร่ำร้อง อาลัย องค์ภูมิพล