วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรรพกำลังด้านไซเบอร์ (Cyber Mobilization)

สรรพกำลังด้านไซเบอร์
(  Cyber Mobilization )
โดย พลโท ฤทธี  อินทราวุธ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม/
หัวหน้าคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ  และไซเบอร์
-----------------------------------------
ศักราชใหม่ 2018 ปีนี้ ช่วงเดือน มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในวงการไซเบอร์ที่สำคัญ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งองค์กรหน่วยงานด้านไซเบอร์ การรับสมัครบุคลากรด้านไซเบอร์ และการมอบนโยบายสั่งการด้านไซเบอร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นับเป็นสิ่งบอกเหตุที่แสดงถึงความ
สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ของหน่วยงานความมั่นคงของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ภายหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าผลิต “นักรบไซเบอร์” จำนวน 1,000 คน ในปี 2561 เพื่อ เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย แก้ปัญหาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ทั้งหมด[1]
สำหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย ที่มีข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านไซเบอร์ โดยเฉพาะการจัดตั้ง หน่วยงานด้านไซเบอร์ ที่สำคัญ อาทิ เช่น
อินโดนีเซีย โดย นายโจโค เซเตียดี หัวหน้าสำนักงานไซเบอร์และการเข้ารหัสแห่งชาติ ของอินโดนีเซีย ซึ่งเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อต้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้สรรหาผู้พิทักษ์ไซเบอร์หลายร้อยคน โดยกล่าวว่า รัฐบาลจะพยายามอย่างที่สุดในการเพิ่มตำแหน่งต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยบุคลากรที่ดีที่สุดที่มีอยู่ โดยต้องการทรัพยากรมนุษย์จำนวนมาก จึงวางแผนที่จะสรรหาบุคลากรหลายร้อยคนในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรวมถึงผู้จบการศึกษาจากสถาบันด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ และผู้ใดก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่กำลังมองหา และนายเซเตียดีฯ ได้กล่าวต่อว่า ความรับผิดชอบของ “สำนักงานไซเบอร์และการเข้ารหัสแห่งชาติของอินโดนีเซีย” คือ ให้การป้องกันในโลกไซเบอร์แก่องค์กรรัฐบาลต่าง ๆ แม้แต่ บริษัทเอกชน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือให้แก่ สาธารณชน[2]  
เวียดนาม ประกาศจัดตั้ง “กองบัญชาการปฏิบัติการไซเบอร์สเปซ” เมื่อเดือน มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของประเทศบนโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยนายกรัฐมนตรีอ้างถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีความซับซ้อน หน่วยสงครามไซเบอร์ของเวียดนามที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยนี้ มีชื่อว่า กองกำลัง-47 ( Force-47 ) ประกอบด้วย ทหารและพลเรือนที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ กว่า 10,000 คน ขณะนี้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วในหลายภาคส่วน โดยภารกิจหลักคือ การเฝ้าจับตาการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามโซเชียลมีเดียต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนบนโซเชียลมีเดียได้มากนัก เพราะบริษัทที่ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียในเวียดนามมาจากหลายประเทศทั่วโลก และเวียดนามมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสอดส่องทั้งหมด[3]  
สำหรับประเทศไทย มีความเคลื่อนไหวด้านไซเบอร์ที่สำคัญ คือ การรับสมัครบุคลากรด้านไซเบอร์ ของ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เปิดรับสมัครพลเรือนรับราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (security audit) และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคนิค โดยได้รับอัตราเงินเดือนสำหรับ ปริญญาตรี 15,000 บาท, ปริญญาโท 17,550 บาท และปริญญาเอก 21,140 บาท[4]  
และจากผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ 31 มกราคม 2561
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานสภากลาโหม ได้สั่งการให้ กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ หาแนวทางะละกลไก เพื่อรองรับ “Our Eyes Initiative” ความร่วมมือต่อต้านก่อการร้ายของ 6 ชาติอาเซียน  พร้อมตั้ง “ศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม” รองรับภัยคุกคามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
โดยได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศ และกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ พัฒนาและเสริมขีดความสามารถด้านไซเบอร์ ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม โดยเน้นการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ จากกำลังพลสำรอง และความร่วมมือเป็นสำคัญ[5]  
ด้าน พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายในการประชุมหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 1//2561 ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านไซเบอร์และกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหม ให้มีขีดความสามารถรองรับภัยคุกคามทุกมิติ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ ได้เร่งกลไกการขับเคลื่อนการผนึกกำลังเพื่อนำไปสู่ การระดมสรรพกำลังด้านไซเบอร์ ตาม ยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ ของ กระทรวงกลาโหม ที่มีแนวความคิดในการนำขีดความสามารถผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน มารองรับภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับชาติ โดยเปิดตัว Facebook “สรรพกำลังด้านไซเบอร์”  ขึ้น เพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆใน URL : https://www.facebook.com/groups/1968092893453090/
“สรรพกำลังด้านไซเบอร์” เป็น การระดมสรรพกำลัง กำลังสำรอง กำลังพลสำรอง และบุคคลพลเรือนชาย-หญิง ที่มีความรู้, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่มีความสนใจ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, งานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, การปฏิบัติการทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บทความ ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือนภัย ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง[6]
สำหรับแนวความคิดของ “สรรพกำลังด้านไซเบอร์" เป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์ของหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งประสบปัญหาข้อจำกัดด้านระเบียบและกฎเกณฑ์เรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนในระบบราชการ ที่ต่ำกว่าภาคเอกชนพลเรือน ทำให้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านไซเบอร์หันมาสนใจบรรจุในระบบราชการ รวมถึงปัญหาความสูญเปล่าในการผลิต และการบรรจุใช้งานของกำลังสำรอง ที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิความรู้ความสามารถ เช่น นักศึกษาวิชาทหารหญิง ปี 5 ที่ศึกษาสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไซเบอร์ เมื่อติดยศ ว่าที่ ร้อยตรี แล้วไม่มีแผนการนำไปใช้งานในระบบกำลังสำรอง หรือ นักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ปี 4 – ปี 5 ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไซเบอร์ ควรจะได้ไปฝึกอบรมวิชาทหารในหน่วยสายงานเทคนิคที่เกี่ยวข้องแทนการฝึกอบรมวิชาทหารแบบทั่วไป หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไซเบอร์ แต่จับสลากเกณฑ์ทหารได้ใบดำ บรรจุเป็นกองหนุนในตำแหน่ง พลทหาร หรือ นายทหารชั้นประทวน ที่บรรจุในหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ตามแผนป้องกันประเทศ
การดำเนินการของ “สรรพกำลังด้านไซเบอร์" แบ่งการดำเนินการออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดทำเพจประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อสื่อสาร, ด้านการสำรวจข้อมูลสรรพกำลังด้านไซเบอร์ จากฐานข้อมูลกำลังสำรอง ข้อมูลการระดมสรรพกำลัง และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน, ด้านการจัดทำเนียบบัญชีข้อมูลสรรพกำลังด้านไซเบอร์พร้อมใช้งาน ( On Call List ), ด้านการจัดทำโครงสร้าง “ศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม” เพื่อรองรับผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน ปฏิบัติงานในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น สาธารณูปโภค สื่อสาร คมนาคม ขนส่ง พลังงาน สาธารณะสุข ฯลฯ, ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของสรรพกำลังด้านไซเบอร์ในระดับพื้นฐานและบุคลากรในระดับผู้เชี่ยวชาญ, ด้านการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมาย และกฏกระทรวงต่างๆ ทั้งระเบียบการบรรจุ เกณฑ์การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และค่าตอบแทน เพื่อสร้างมาตรการจูงใจในการรองรับผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน, การพิจารณาปรับปรุงแผนการฝึกศึกษาวิชาทหาร การฝึกระดมสรรพกำลัง  การฝึกกำลังพลสำรอง  การฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฝึกตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ รวมถึงด้านการแสวงหาความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นต้น
-------------------------------------------
อ้างอิง :

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

สรรพกำลังทางไซเบอร์ หนึ่งในภาพลักษณ์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สรรพกำลังทางไซเบอร์ หนึ่งในภาพลักษณ์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(  Cyber Resources is brand of the Permanent Secretary for Defence )

โดย พลโท ฤทธี  อินทราวุธ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม/
หัวหน้าคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ  และไซเบอร์
-----------------------------------------
หากจะเอ่ยถึงนามหน่วย  “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ” สำหรับประชาชนทั่วไป เชื่อว่าหลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่ามันคือหน่วยอะไร? อยู่ที่ไหน? มีบทบาทหน้าที่ทำงานอะไร? เมื่อเปรียบเทียบกับนามหน่วยอื่นๆ เช่น “กระทรวงกลาโหม” ประชาชนก็จะนึกถึงแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของ “ศาลาว่าการกลาโหม” ตึกเก่าแก่
ทรงโบราณสีเหลืองๆ ที่มีปืนใหญ่โบราณตั้งอยู่ด้านหน้าจำนวนหลายกระบอก ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง อยู่ติดกับศาลหลักเมือง ตรงข้ามสนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีช่าวว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ดูแลงานด้านความมั่นคงของประเทศ ถ้าพูดถึง “กองทัพบก” ประชาชนก็จะนึกแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของ “ทหารบก” ที่ถืออาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ คอยปกป้องประเทศชาติ อธิปไตยทางบก ดูแลความสงบเรียบร้อย และคอยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อยจากภัยพิบัติต่างๆ ถ้าพูดถึง “กองทัพเรือ” ประชาชนก็จะนึกถึงแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของ “ทหารเรือ” ที่อยู่บนเรือรบหลวงคอยปกป้องอธิปไตยในน่านน้ำ ผลประโยชน์ทางทะเล และคอยอนุรักษ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง หากพูดถึง “กองทัพเรืออากาศ” ประชาชนก็จะนึกถึงแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของ “นักบินทหารอากาศ” ที่ขับเครื่องบินเจ็ทคอยปกป้องอธิปไตยบนน่านฟ้า
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงกลาโหม โดยทำหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย[1]  โดยมีพัมธกิจ ที่สำคัญอยู่ ๙ ประการ[2]   คือ
๑.  พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
๓. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
๔. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
๕. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
๖. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๗. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
๘. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง
จากพัมธกิจของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้ง ๙ ประการ จะเห็นได้ว่า พัมธกิจส่วนใหญ่ เป็นเพียง “นามธรรม” ไม่สามารถสื่อถึง “ภาพลักษณ์” ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ หรือมีส่วนร่วมและสัมผัสได้อย่างเป็น “รูปธรรม” ยกเว้นพันธกิจในข้อ ๔. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
ดังนั้น การแปลงพันธกิจไปสู่การปฏิบัติแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ หรือมีส่วนร่วมและสัมผัสได้อย่างเป็น “รูปธรรม”  เช่นเดียวกับเหล่าทัพต่างๆ โดยการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติ ยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ และ แผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาในยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ ดำเนินการเพื่อระดมขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์พลเรือนมาปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม โดยจัดให้มีตำแหน่งงานชั่วคราวสำหรับผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน มีมาตรการจูงใจและการตอบแทนที่เหมาะสม นอกเหนือจากการระดมขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์พลเรือน เพื่อนำมาใช้งานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในลักษณะ Outsource แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยังมีพัทธกิจและขีดความ
สามารถในการระดมสรรพกำลัง ที่เป็น กำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ เพื่อระดมขีดความสามารถมาใช้ในการฝึกทดสอบ ตามแผนการฝึกกำลังพลสำรองตามวงรอบประจำปี ตาม พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘[3]   และสามารถนำกำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เหล่านี้มาบรรจุใน ศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม ตามแผนป้องกันประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีแผนการบรรจุกำลังพลสำรองไว้เฉพาะหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยช่วยรบ สำหรับใช้ในการปฏิบัติการรบ ซึ่งกำหนดให้กำลังพลสำรองที่อายุไม่เกิน ๔๕ ปี และสามารถบรรจุและเลื่อนอัตราชั้นยศไม่เกิน พันตรี
การฝึกซ้อมการระดมสรรพกำลัง ในปีที่ผ่านมา ได้มีการนำประเด็นภัยคุกคามด้านไซเบอร์มาเป็นโจทย์ปัญหาการฝึกฯ โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งประจำในองค์กรมาทำการฝีกฯ ควรจะได้มีการพิจารณานำกำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เหล่านี้มาร่วมในการฝึกฯ  ซึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาจัดทำแผนการ
บรรจุกำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เหล่านี้เพิ่มเติมในแผนป้องกันประเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์อายุกำลังพลสำรอง จากเดิม กำลังพลสำรองสำหรับใช้ในการรบ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ให้ขยายเพิ่มขึ้น และพิจารณาขยายการบรรจุและเลื่อนอัตราชั้นยศไปจนถึง พันเอก เพื่อรองรับแผนการบรรจุกำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ มักจะเป็นผู้บริหารงานในองค์กรในระดับสูง มีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงๆ จนถึงระดับปริญญาเอก จึงควรพิจารณาบรรจุตำแหน่งหน้าที่ในโครงสร้างระบบกำลังพลสำรองประเภทผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นเกียรติประวัติ และเกิดความภาคภูมิใจ
นอกเหนือจากการระดมขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์พลเรือน เพื่อมาใช้งานในศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม ตามยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘  และเพื่อการฝึกซ้อมการระดมสรรพกำลังประจำปีแล้ว การสร้างชุมชนไซเบอร์ ( Cyber Community ) ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำไปสู่เครือข่ายกำลังพลสำรองประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ( Cyber Reserve Network ) และการจัดทำระบบ
ทำเนียบกำลังพลสำรองประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์นับว่ามีความจำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การสร้างปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำบัญชีเรียกพลพร้อมใช้งาน ( Cyber Reserve On Call List ) สิ่งเหล่านี้ จะเป็นแนวทางการสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกิดความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และต่อไปหากมีใครกล่าวถึง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประชาชนก็จะนึกถึงภาพลักษณ์ของ แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ ( Cyber Expertise Group ) , สรรพกำลังทางไซเบอร์ ( Cyber Resource ) และศูนย์บัญชาการไซเบอร์กลาโหม ( Cyber Command for Defence )
-------------------------------------------
อ้างอิง :

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมสู่ ไซเบอร์ซีเกม

การเตรียมความพร้อมสู่ ไซเบอร์ซีเกม
( Preparations for the Cyber SEA Game )
โดย พลโท ฤทธี  อินทราวุธ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม/
หัวหน้าคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ  และไซเบอร์
-----------------------------------------
นับเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( TELMIN : ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting ) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( TELSOM : ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meetings ) ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งได้มีมติเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ศูนย์ความร่วมมือ อาเซียน-ญี่ปุ่น ( ASEAN-JAPAN Cyber Security Center ) สำหรับฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฯดังกล่าว ประเทศไทยจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564[1]
ศูนย์ความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาเซียน - ญี่ปุ่น ดังกล่าว จะมีหน้าที่ฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และยกระดับความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างบุคลากรใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นศูนย์กลางการจัดอบรมฯ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งตามเป้าหมายที่อาเซียนวางไว้จะต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ อย่างน้อย 280 คนต่อระดับหรือหลักสูตร นอกจากการจัดอบรมฯ ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา 4 ปี
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น สำหรับอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถือเป็นการปั้นให้ประเทศไทยสู่ " ฮับป้องกันภัยไซเบอร์ " โดยไทยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) กับญี่ปุ่น โดยในปี 2561 จะจัดกิจกรรมทุกๆ 2 เดือน ทั้งการจัดอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, การอบรมการซ้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์, การจัดประกวดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมฯ นอกจากนี้ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดไซเบอร์ซีเกม ( Cyber SEA Game ) โดยจะเปิดรับสมัครแฮกเกอร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาทำการเจาะเข้าไปในระบบ และสร้างระบบเพื่อแก้ไขการเจาะข้อมูล เป็นต้น
สำหรับหน่วยงานหลักที่กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมอบหมายให้เป็นแม่งานคงหนีไม่พ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ สพธอ. / ETDA  ซึ่งได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาพรวมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คงจะต้องมีการประสานความร่วมมือ และการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทยที่ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการเปิดกว้างหลากหลายในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมงานแต่ละสาขา รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในรูปแบบการวางแผนแบบรวมการ ปฏิบัติแบบแยกการ
สำหรับงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในด้านความมั่นคงทางทหาร กระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ นอกเหนือจากการมีหน่วยงานหลัก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , กองบัญชาการกองทัพไทย , กองทัพบก , กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีหลักของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในระดับชาติ รวมถึงการทำสงครามไซเบอร์แล้ว ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพล้วนแต่มีความสลับซับซ้อนและแตกต่างจากระบบงานพลเรือนทั่วไป จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นกัน อีกทั้งกระทรวงกลาโหมยังมีหน่วยงานหลักในสังกัดนอกเหนือจากศูนย์ไซเบอร์ของแต่ละเหล่าทัพแล้ว เช่น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) และกรมสรรพกำลังกลาโหม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะมาเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำที่สำคัญ ในด้านการระดมสรรพกำลัง การคัดสรรบุคคลจากทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ความสามารถด้านไซเบอร์ การพัฒนาส่งเสริมและต่อยอด เพื่อการบรรจุทำงานตามหน้าที่
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตั้ง ศูนย์ความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาเซียน - ญี่ปุ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า ทั้งด้านการอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, การอบรมการซ้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์, การจัดประกวดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมฯ และการเข้าร่วมการแข่งขันไซเบอร์ซีเกม ( Cyber SEA Game ) ในปี 2561 จะต้องมีการเตรียมแผนงาน การวางแผนเตรียมการทั้งด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , การเตรียมบุคลากรที่จะต้องพิจารณาส่งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ , การพัฒนาความพร้อมของบุคลากร , การฝึกฝนทักษะความรู้ความชำนาญอย่างเพียงพอ รวมถึงกระบวนการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันไซเบอร์ซีเกม เป็นต้น เพราะนอกจากประโยชน์โดยตรงที่จะได้รับจากศูนย์ความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาเซียน – ญี่ปุ่น แล้ว การร่วมการแข่งขันไซเบอร์ซีเกม ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ยังจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย
-------------------------------------------
อ้างอิง :

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศและความปลอดภัย 2560 : เราได้อะไร ?

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศและความปลอดภัย 2560 : เราได้อะไร ?
( What are the benefits of  Defense & Security  2017 )
พลโท ฤทธี  อินทราวุธ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไซเบอร์

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศและความปลอดภัย ครั้งที่ 8  ประจำปี 2560 หรืองาน Defense & Security 2017[1]  เป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัย รวม
ไปถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั้ง 3 เหล่าทัพ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค รวมทั้งพาวิลเลี่ยนนานาชาติกว่า 25 ประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน เกาหลี และรัสเซีย โดยผู้ประกอบการและผู้ผลิตชั้นนำกว่า 400 รายการจาก 50 ประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม รวมถึงผู้ผลิตยุทโธปกรณ์สัญชาติไทยแท้จัดแสดงภายในงานกว่า 22 ราย   ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 6 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ยิ่งใหญ่ของปะเทศไทย ที่จัดขี้นโดย กระทรวงกลาโหม เป็นประจำทุกๆ 2 ปี 
ในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศและความปลอดภัย ที่นำมาจัดแสดงในงาน Defense & Security ในแต่ละครั้งโดยผู้ประกอบการและผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ต้องการนำอาวุธยุทโธปกรณ์
ที่ทันสมัย เทคโนโลยีด้านการทหารต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครอบคลุม ทั้ง 3
เหล่าทัพ มาเสนอขายให้กับผู้มาชมงานซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทูตานุทูตจากต่างประเทศ ทูตทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำประเทศไทย ผู้บังคับบัญชาทางทหารระดับสูงของประเทศต่างๆ รวมถึงผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของหน่วยทหารของไทย ถือเป็นตลาดค้าอาวุธที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และหนึ่งในลูกค้าที่สำคัญก็คือประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมักมียอดสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีด้านการทหารต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จากผู้ประกอบการและผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ จำนวนหลายพันล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งแทบถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของผู้ประกอบการและผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ โดยในส่วนของผู้จัดงานยังคงมุ่งเป้าหมายหลักไปยังการสร้างโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย[2]   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งหวังจะผลักดันให้เกิดขึ้น  เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ระดับโลก ผู้มีอำนาจตัดสินใจในกองทัพ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากทั้งในไทย และในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ภายใต้แนวคิด The Power of  Partnerships  
นอกจากนี้ในงาน Defense and Security 2017 ได้ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม และการรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ทั้ง การก่อการร้าย สงครามไซเบอร์ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศใหม่ๆ ที่ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องก้าวตามให้ทัน ดังนั้นจึงจัดให้มีการสัมมนาในประเด็น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรนำเสนอ
ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น แนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ด้านการทหาร, ความท้าทายในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ในระดับประเทศ, ระบบนิเวศของความมั่นคงทางไซเบอร์ ประเทศอิสราเอล, การข่าวกรองกับการขับเคลื่อนระบบการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์, การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวัตน์, ความท้าทายในการป้องกันระบบประมวลผลแบบฝังตัว, การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ-คลื่นลูกใหม่, ภัยทางไซเบอร์จากฟากฟ้า-การต่อสู้ท่ามกลางเมฆทมิฬ, ความมั่นคงทางไซเบอร์-การสร้างความเข้าใจในระบบ Big Data, แผงควบคุม-ตัวชี้วัดการโจมตีและมาตรการตอบโต้ เป็นต้น นับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
การสร้างโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งหวังจะผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Defense and Security 2017 โดยได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตยุทโธปกรณ์สัญชาติไทยจำนวนกว่า 22 ราย[3]     ที่มีขีดความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ครอบคลุมทั้งที่ใช้ในทางทหาร การกู้ภัยธรรมชาติ และระบบความปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงโดรนสอดแนม และดาวเทียมถ่ายภาพ ที่คนไทยก็ทำได้ไม่แพ้ใคร อาทิเช่น
รถหุ้มเกราะล้อยาง รุ่น First Win I และ First Win II ของ บริษัท ชัยเสรี ( Chaiseri ) ที่ได้เข้าประจำการกองทัพบกไทยไปแล้ว 13 คัน ส่วนรุ่น First Win I ประจำการอยู่ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) แล้วกว่า 20 คัน นอกจากนี้ยังส่งมอบให้กับกองทัพมาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยรถหุ้มเกราะล้อยางของชัยเสรีออกแบบและผลิตโดยคนไทยเกือบทั้งคัน มีเพียงเครื่องยนต์และอาวุธปืนประจำรถเท่านั้นที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
โดรนหรือเครื่องบินตรวจการณ์ไร้คนขับ หรือ SKY SCOUT TACTICAL UAS ของ บริษัท RV CONNEX สำหรับใช้ตรวจการณ์โดยเน้นภารกิจกู้ภัย และภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่การรบ ตัวเครื่อง
สามารถติดกล้องเซ็นเซอร์ที่สามารถจับภาพทะลุเมฆได้ ตัวเครื่องบินไร้คนขับนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมด ส่วนตัวเครื่องบินก็ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ มีเพียงกล้องและเครื่องยนต์เท่านั้นที่ต้องนำเข้า  เครื่องบินตรวจการณ์ไร้คนขับนี้ได้รับการพัฒนาพร้อมผ่านมาตรฐานการบินระดับสากล และเตรียมเข้าประจำการในกองทัพอากาศในช่วงกลางปีหน้า
ดาวเทียมสื่อสารฝีมือคนไทย โดยบริษัท RV CONNEX พัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พัฒนาดาวเทียมพร้อมระบบปฏิบัติการประมวลข้อมูลข่าวสารเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ต หลักการทำงาน
คือ ข้อมูลในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวหรือบุคคลทั่วไปเผยแพร่เหตุการณ์อุบัติเหตุใหญ่ ระบบดาวเทียมจะทำการหาพิกัด และถ่ายภาพทางอากาศที่จุดเกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการช่วยเหลือ ระบบที่ว่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอรัฐบาลพิจารณา

ระบบ Hunting Ground โดยบริษัท RV CONNEX ซึ่งเป็น ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ หรือ Cyber Range สำหรับการฝึกบุคลากรในด้าน Cyber Security ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยระบบสามารถสร้างโจทย์ปัญหา สถานการณ์ และจำลองสภาวะแวดล้อมที่บุคลาการด้าน Cyber Security จะต้องเจอจริง รวมถึงมีระบบ Debrief ที่ช่วยในการบรรยายสรุปอีกด้วย โดยระบบนี้เป็นระบบที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง
ผู้ประกอบการและผู้ผลิตยุทโธปกรณ์คนไทย ต่างยอมรับว่ามีชาวต่างประเทศให้ความสนใจในยุทโธปกรณ์ของคนไทยจำนวนมากในงานนี้ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ไทยยังขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล และการสั่งซื้อจากกองทัพเท่าที่ควร ต้องยอมรับว่าการทดลองพัฒนาอาวุธเองมีต้นทุนสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อสำเร็จจากต่างประเทศ แต่มีผลดีกว่ามากในระยะยาว เพราะเมื่อเราสามารถพัฒนาจนผลิตได้เอง ต้นทุนจะต่ำลงมากและยังสามารถนำเป็นสินค้าส่งออกได้ด้วย และปัญหาการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ มักไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปสำรวจวิจัยเพื่อพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์มักถูกปิดเป็นความลับ หากรัฐบาลต้องการจะสร้างโอกาสด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งหวังจะผลักดันให้เกิดขึ้น คงจะต้องปรับแนวคิดและวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ในฐานะผู้ผลิต, ผู้ใช้ (อุปโภค) และผู้จำหน่าย " ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ " 
ถ้าเราสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารขึ้นมาใช้ประจำการในกองทัพของเราได้เองโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง เพื่อเป็นการอ้างอิงข้อมูลกองทัพที่มีการใช้งานจริง ก็จะเป็นบันไดก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไปสู่ตลาดค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่นเดียวกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของต่างประเทศ ที่มีการใช้ประจำการในประเทศของตนเอง และนำมาขายให้กับประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศเรา การจัดงาน  Defense & Security  ของไทยก็จะก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย 

--------------------------------------------------
อ้างอิง :
[3] https://thestandard.co/ordnance-defense-and-security-2017/

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เราพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยแฮ็กเกอร์รึยัง?

เราพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยแฮ็กเกอร์รึยัง?
( Are you ready for face the hack situation ? )
พลโท ฤทธี  อินทราวุธ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไซเบอร์

ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ร้ายแรงในปัจจุบัน นอกเหนือจากการถูกโจมตีด้วยโปรแกรมมัลแวร์ หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ ( Ransomware ) เช่น WannaCry[1] และ Petya[2] ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ไปทั่วโลก จนหลายประเทศต่างให้ความสำคัญในด้านการ
เฝ้าระวัง และการรับมืออย่างเต็มที่ ทั้งด้านองค์กร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน และด้านการพัฒนาบุคคลากร แต่ก็มีบางประเทศที่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก มักจะตื่นตัวตามกระแสสังคม แต่การเตรียมการรับมือยังคงปล่อยให้เป็นแบบตัวใครตัวมัน ยังขาดการเตรียมการรับมือแบบบูรณาการหรือแบบองค์รวมอย่างมีเอกภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือในภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาคระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภาคอุตสากรรมการผลิตที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคระบบสาธารณสุขและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ฯลฯ เป็นต้น
ข่าวการโจมตีของกลุ่มแฮ็คเกอร์ต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน นับว่ามีความสำคัญเช่นกันในด้านภัยคุกคามไซเบอร์ โดยเฉพาะการนำข้อมูลสำคัญต่างๆ ออกมาเปิดเผย โดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของประชาชนชาวมาเลย์เซียเกือบทั้งประเทศที่ถูกแฮ็คข้อมูลรั่วไหลออกมากว่า 46.2 ล้านรายการ[3]  ในขณะที่ประชากรของมาเลย์เซียมีประชาชน 31.2 ล้านราย และข้อมูล 46.2 ล้านรายการนี้ถูกแฮ็คออกมาจากแหล่งผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในมาเลย์เซีย นอกจากข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงเบอร์โทรศัพท์, ข้อมูล SIM Card, ข้อมูล Serial Number ของอุปกรณ์ และที่อยู่ ที่สำคัญยังมีการแฮ็คข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของประชาชนมาเลย์เซียอีกกว่า 80,000 รายการจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ในขณะที่เว็บไซต์ของภาครัฐ และเว็บไซต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานจำนวนมากอย่าง jobstreet.com เองก็ถูกแฮ็คด้วยเช่นกัน
ปรากฏการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่จะมาลงทุนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรักษาไว้โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ว่าจะไม่ถุกแฮ็คข้อมูลนำมาเปิดเผยต่สาธารณะ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางกฏหมายไว้ลงโทษผู้กระทำความผิด แต่ก็ไม่มีใครอยากจะได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย
กลไกที่จะมาสร้างความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในภาพรวมแบบบูรณาการดังกล่าวให้ตรอบคลุมทุกด้าน หากจะมาคาดหวังทางภาครัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ไร้ขอบเขต ไร้รูปแบบ และไร้กาลเวลา เช่นเดียวกับ การรับมือกับภัยคุกคามทางการทหาร ภัยธรรมชาติ และภัยด้านความมั่นคงของมนุษย์ ของ องค์การสหประชาชาติ[4] ( United Nations ; UN ) จึงใช้กลไกในรูปแบบ “ หุ้นส่วน ” โดยระดมประเทศสมาชิกก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้น ช่วยกันลงขันมากน้อยตามกำลัง และจัดส่งกองกำลัง หน่วยงานต่างๆ เข้าไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพ ภารกิจบรรเทาสาธารณะภัย ภารกิจคุ้มครองเส้นทางเดินเรือจากโจรสลัด ฯลฯ เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์เป็น “ หุ้นส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์ ” ( Cyber security partnerships ) ในระดับประเทศ โดยเริ่มต้นจากองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน จากกลุ่มเล็กในแต่ละด้านค่อยๆ ผนึกกำลังกัน เช่นเดียวกับการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ แรกเริ่มก็มีเพียง 26 ประเทศ จนขยายตัวเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกทั้งหมดในปัจจุบัน 193 ประเทศ เช่นเดียงกับ กรุงโรม หรือ กำแพงเมืองจีน ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ต่างล้วนเริ่มต้นมาจากอิฐก้อนแรกทั้งสิ้น และเป็นก้อนที่อยู่ล่างสุด ต้องทนแบกรับน้ำหนักอิฐก้อนอื่นๆ ที่ก่อทับตามมาภายหลังจนเกิดผลสำเร็จในภายหลัง โดยไม่มีใครได้มีโอกาสมองเห็นอิฐก้อนแรก “ เราพร้อมจะเป็นอิฐก้อนแรกรึยัง? ถ้าพร้อม !!! “ เราก็จะพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ”
--------------------------------------------------
อ้างอิง :