วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แผนแม่บทไซเบอร์ฯ ไม่ได้ผลิตนักรบไซเบอร์

"พล.ต.ฤทธี" แจงแผนแม่บทไซเบอร์ป้องกันประเทศ เพื่อป้องกันป้องปราม ไม่ได้ผลิตนักรบไซเบอร์ แฮกหรือโจมตีข้อมูลส่วนบุคคล ยันทุกอย่างยึดกรอบกฎหมาย
http://www.komchadluek.net/news/politic/239278