วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือที่ระลึกวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14

หนังสือที่ระลึกวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14 เมื่อ 11 พ.ค. 58  " 20 ปีแห่งการพัฒนา IT ทบ. เพื่อก้าวสู่ Cyber Warfare " ซึ่งได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของหน่วย แนวคิด และกระบวนการพัฒนาหน่วยจนเกิดเป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำเนื้อหาหนังสือมาจัดทำเป็น e - book สามารถใช้นิ้วเปิดอ่านได้แบบหนังสือจริง