วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สกรู๊ฟข่าว " เขี้ยวเล็บ กองทัพบกไทย " ใน นสพ. ข่าวทหารบก ฉบับที่ 16 วันพุธที่ 18 พ.ค.59

สกรู๊ฟข่าว " เขี้ยวเล็บ กองทัพบกไทย " ใน นสพ. ข่าวทหารบก ฉบับที่ 16 วันพุธที่ 18 พ.ค.59