วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายการเผชิญหน้า Face Time " ตรวจแนวรบไซเบอร์ ทบ. หลังปฏิบัติการ F5? "

รายการเผชิญหน้า Face Time " ตรวจแนวรบไซเบอร์ ทบ. หลังปฏิบัติการ F5? " Spring News วันพฤหัสบดีุ์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 20:00 น. พบกับ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ (ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก))