วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

วารสาร ทรงเป็น " ราชาแห่งราชัน " King of kings

ราชาแห่งราชัน King of kings
หนึ่งใน " ทำดีเพื่อพ่อ "
วารสาร ทรงเป็น " ราชาแห่งราชัน " King of kings เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโดย วารสาร UNSEEN TODAY ร่วมด้วย กองทัพบก (โดย ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ) และ กองทัพเรือ  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และจะนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จำนวน 100,000 เล่ม 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 16 - 20 ม.ค. 60 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 - 20 ม.ค. 60 ครบรอบ 100 วัน

20 ม.ค.60
น้อมถวาย ครบรอบ หนึ่งร้อยวัน
ใจผูกพัน รำลึก นึกถึงพ่อ
ขอตามรอย พระบาท อย่างเพียงพอ
ร้อยวันพ่อ ร้อยกวี ที่ร้อยเรียง
รวมเรื่องราว หลายเรื่อง เกี่ยวเนื่องพ่อ
สืบสานต่อ ปณิธาน ประสานเสียง
หนึ่งร้อยวัน ร้อยกวี ที่เรียบเรียง
หลายร้อยเรื่อง เรียงบรรจบ ครบร้อยวัน
ขออุทิศ พระกุศล ผลบุญ
น้อมเกื้อหนุน ในหลวง สรวงสวรรค์
ทรงลาลับ ดับขันธ์ ครบร้อยวัน
นิจนิรันดร์ บรรทม บรมพิมาน
ตักบาตรพระ บำเพ็ญ พระกุศล 
ร่วมสวดมนต์ อุทิศ อฐิธาน
น้อมถวาย พระกุศล สตมวาร
ปณิธาน สานต่อ ขอทำดี
19 ม.ค.60
พระผู้เป็น มิ่งขวัญ จอมทัพไทย
พระราขทาน ธงชัย ให้ทหาร
สัญลักษณ์ แทนองค์ ธงชัยชาญ
อริมาร คลานหมอบ ยอมจำนน
เหล่าทหาร ปฏิญาณ กระทำสัตย์ 
ธงสะบัด หน้าแนว แถวพหล
สวนสนาม ปฏิญาณ พร้อมเพรียงพล
เราทุกคน ทหารกล้า พระราชา
18 ม.ค.60
พระผู้เป็น มิ่งขวัญ กองทัพไทย
ทรงห่วงใย ใส่ใจ ในทหาร
เสด็จเยี่ยม ทุกฐาน ถิ่นกันดาร
ป้องเขตคาม ทั่วไทย ให้มั่นคง
ทุกถิ่นไทย ไม่กลัว ไปทั่วเขต
ทั่วประเทศ เขตคาม ตามประสงค์
ไม่กลัวภัย กรายกล้ำ ทำพระองค์
ชาติดำรง คงคู่ จอมทัพไทย
17 ม.ค.60
ฝากดูแล เด็กเด็ก นะครูนะ
ฝากภาระ อบรม บ่มนิสัย
สอนให้เขา เป็นคนดี มีวินัย
อย่าผลักไส ไล่ออก นอกโรงเรียน
ความเป็นครู ดูแลเขา เอาใจใส่
ครูใช่ไหม? คำของพ่อ ขอใส่เศียร
พ่ออยู่ไกล ฝากดูเด็ก ให้พากเพียร
ตราบเกษียณ เตือนใจ ในวันครู
( ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัส กับ ครู )
“เป็นครูใช่ไหม เราฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” กับ ครูสุวิทย์ อนันตะ อดีตครูบำนาญ จ.สุโขทัย
“ครู...ตัวฉันอยู่ไกล ฝากดูแลเด็ก ๆ ด้วย” กับ ครูเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง ในพื้นที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
“ถ้าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูก็จะอบรมบ่มนิสัยของนักเรียนได้ด้วยความรักความเมตตาของความเป็นครู...ฝากไว้ด้วย ถ้ามีปัญหาอย่างใด ก็อย่าได้ไล่เด็กเขาออกจากโรงเรียน” กับครูตู้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล)
เรียบเรียงจาก
- ข่าวจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 11 ธันวาคม 2559
- ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 31 ต.ค. 2559
- สารคดีชุด ประพาสต้นบนดอย โดยบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

16 ม.ค.60
พระผู้ทรง เป็นครู คู่แผ่นดิน
รอบรู้สิ้น ดินฟ้า ป่าลมฝน
เศรษฐกิจ คิดค้น งานช่างกล
พืชไม้ผล มลพิษ คิดแก้กัน
สิ่งแวดล้อม เป็นมิตร คิดเรื่องแปลก
ปลูกหญ้าแฝก แปลกจริง แก้มลิงผัน
ทรงสอนสั่ง ดั่งครู รู้ทั่วกัน
วันครูนั้น หมั่นเรียนรู้ ครูแผ่นดิน

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 8 - 15 ม.ค.60 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

15 ม.ค.60
ธ ทรงเป็น จอมทัพ เหล่าทหาร
ธ ทรงงาน เพื่อชาติ ราษฎร์สุขขี
เป็นมิ่งขวัญ ชาวไทย ใต้บารมี
น้อมฯสดุดี เทอดไท้ องค์ราชัน
องค์ในหลวง ร่มฉัตร รัชกาลที่ ๙
เหนือปกเกล้า เหล่าไทย ได้สุขสันต์
ธ ทรงเป็น ราชา เหนือราชัน
น้อมฯมุ่งมั่น ภักดี จักรีวงศ์
14 ม.ค.60
องค์พ่อหลวง ห่วงใย ในวัยเด็ก
ทั้งวัยเล็ก วัยเรียน เพียรศึกษา
พระบรม ราโชวาท ราชทานมา
เนื่องในครา วันเด็ก ได้จดจำ
คติธรรม คำขวัญ คติพจน์
ให้จำจด ปฏิบัติ ฝึกหัดซ้ำ
ฝึกวินัย ใจกาย จริยธรรม
เด็กใดทำ ตามคำพ่อ ขอให้เจริญ
13 ม.ค.60
คำสอนพ่อ ขอเพียรทำ ตามคำสอน
ทั้งอาทร ท้อแท้ แม้สิ้นหวัง
เพียรทำตาม คำสอน สุดกำลัง
เสร็จสมหวัง ดังใจ ที่ต้องการ
ครูแสวง เลิกสอน ย้อนรอยพ่อ
ซ่อมรถต่อ หลังเกษียณ เพียรสืบสาน
ซ่อมชีวิต บางคน พ้นสันดาน
ให้มีงาน มีชีวิต ที่ดีงาม
12 ม.ค.60
ธารน้ำใจ ไหลหลั่ง ดังสายน้ำ
ต่างน้อมนำ คำสอน พ่อมาสาน
รู้จักให้ ได้บุญ หนุนเนื่องนาน
ช่วยหมู่บ้าน ชาวใต้ ให้บรรเทา
น้ำท่วมใต้ หลายที่ ต่างมีทุกข์ 
ใจไร้สุข ทุกข์ร้อน ผ่อนคลายเขา
บริจาค ของกิน ของใช้เรา
มอบให้เขา เราสุข ทุกข์เขาจาง
11 ม.ค.60
น้ำใจไทย ไหลพรู สู่ภาคใต้
ทั้งของใช้ ของกิน ไม่สิ้นสาย
เอกชน จิตอาสา มามากมาย
ไม่ดูดาย ช่วยรัฐ ปัดทุกข์ตรม
ธารน้ำใจ ไหลหลั่ง ยั้งเดือดร้อน
ที่พ่อสอน ให้รักกัน นั้นเหมาะสม
ทุกภาคไทย ส่งใจ ใต้หายตรม
พ่อชื่นชม ชื่นใจลูก รักผูกพัน
10 ม.ค.60
น้ำท่วมใต้ หลายคน ทนทุกข์ร้อน
ไร้ที่นอน หมอนมุ้ง หุงอาหาร
น้ำพระทัย ในหลวง พระราชทาน
ราชการ เอกชน ร่วมช่วยกัน
พ่อบนฟ้า มองมา น้ำตาหลั่ง
ส่งพลัง กำลังใจ ให้แข็งขัน
ไม่มีพ่อ ขอลูก จงรักกัน
ร่วมสานฝัน ฝ่าฟัน ผ่านพ้นภัย
9 ม.ค.60
ประชาชน คนไทย ต่างไร้สุข
ชาวใต้ทุกข์ ภัยน้ำท่วม ร่วมช่วยเหลือ
น้ำพระทัย ในหลวง มากเหลือเฟือ
ทรงช่วยเหลือ ถุงยังชีพ พระราชทาน
ภาพในหลวง ทรงห่วงใย ภัยน้ำท่วม
แก้ภาพรวม แก้มลิงพ่อ ว.เรียกขาน
เฝ้าดูน้ำ ตามดู ทุกเหตุการณ์
ขอสืบสาน งานพ่อ ขอช่วยกัน
8 ม.ค.60
พระบารมี พ่อหลวง ทรงห่วงใต้
ผ่านพ้นภัย ผ่านวิกฤต อธิฐาน
ให้ชาวใต้ ปลอดภัย ผ่านเหตุการณ์
ดลบันดาล กำลังใจ ให้ทุกคน
พ่อเคยอยู่ ดูแล ความเดือดร้อน
ประชากร นอนเป็นสุข ทุกแห่งหน
น้ำท่วมหนัก ภาคใต้ ทุกตำบล
ใต้ทุกคน ใจสู้ พ่อรู้ดี