วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 8 - 15 ม.ค.60 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

15 ม.ค.60
ธ ทรงเป็น จอมทัพ เหล่าทหาร
ธ ทรงงาน เพื่อชาติ ราษฎร์สุขขี
เป็นมิ่งขวัญ ชาวไทย ใต้บารมี
น้อมฯสดุดี เทอดไท้ องค์ราชัน
องค์ในหลวง ร่มฉัตร รัชกาลที่ ๙
เหนือปกเกล้า เหล่าไทย ได้สุขสันต์
ธ ทรงเป็น ราชา เหนือราชัน
น้อมฯมุ่งมั่น ภักดี จักรีวงศ์
14 ม.ค.60
องค์พ่อหลวง ห่วงใย ในวัยเด็ก
ทั้งวัยเล็ก วัยเรียน เพียรศึกษา
พระบรม ราโชวาท ราชทานมา
เนื่องในครา วันเด็ก ได้จดจำ
คติธรรม คำขวัญ คติพจน์
ให้จำจด ปฏิบัติ ฝึกหัดซ้ำ
ฝึกวินัย ใจกาย จริยธรรม
เด็กใดทำ ตามคำพ่อ ขอให้เจริญ
13 ม.ค.60
คำสอนพ่อ ขอเพียรทำ ตามคำสอน
ทั้งอาทร ท้อแท้ แม้สิ้นหวัง
เพียรทำตาม คำสอน สุดกำลัง
เสร็จสมหวัง ดังใจ ที่ต้องการ
ครูแสวง เลิกสอน ย้อนรอยพ่อ
ซ่อมรถต่อ หลังเกษียณ เพียรสืบสาน
ซ่อมชีวิต บางคน พ้นสันดาน
ให้มีงาน มีชีวิต ที่ดีงาม
12 ม.ค.60
ธารน้ำใจ ไหลหลั่ง ดังสายน้ำ
ต่างน้อมนำ คำสอน พ่อมาสาน
รู้จักให้ ได้บุญ หนุนเนื่องนาน
ช่วยหมู่บ้าน ชาวใต้ ให้บรรเทา
น้ำท่วมใต้ หลายที่ ต่างมีทุกข์ 
ใจไร้สุข ทุกข์ร้อน ผ่อนคลายเขา
บริจาค ของกิน ของใช้เรา
มอบให้เขา เราสุข ทุกข์เขาจาง
11 ม.ค.60
น้ำใจไทย ไหลพรู สู่ภาคใต้
ทั้งของใช้ ของกิน ไม่สิ้นสาย
เอกชน จิตอาสา มามากมาย
ไม่ดูดาย ช่วยรัฐ ปัดทุกข์ตรม
ธารน้ำใจ ไหลหลั่ง ยั้งเดือดร้อน
ที่พ่อสอน ให้รักกัน นั้นเหมาะสม
ทุกภาคไทย ส่งใจ ใต้หายตรม
พ่อชื่นชม ชื่นใจลูก รักผูกพัน
10 ม.ค.60
น้ำท่วมใต้ หลายคน ทนทุกข์ร้อน
ไร้ที่นอน หมอนมุ้ง หุงอาหาร
น้ำพระทัย ในหลวง พระราชทาน
ราชการ เอกชน ร่วมช่วยกัน
พ่อบนฟ้า มองมา น้ำตาหลั่ง
ส่งพลัง กำลังใจ ให้แข็งขัน
ไม่มีพ่อ ขอลูก จงรักกัน
ร่วมสานฝัน ฝ่าฟัน ผ่านพ้นภัย
9 ม.ค.60
ประชาชน คนไทย ต่างไร้สุข
ชาวใต้ทุกข์ ภัยน้ำท่วม ร่วมช่วยเหลือ
น้ำพระทัย ในหลวง มากเหลือเฟือ
ทรงช่วยเหลือ ถุงยังชีพ พระราชทาน
ภาพในหลวง ทรงห่วงใย ภัยน้ำท่วม
แก้ภาพรวม แก้มลิงพ่อ ว.เรียกขาน
เฝ้าดูน้ำ ตามดู ทุกเหตุการณ์
ขอสืบสาน งานพ่อ ขอช่วยกัน
8 ม.ค.60
พระบารมี พ่อหลวง ทรงห่วงใต้
ผ่านพ้นภัย ผ่านวิกฤต อธิฐาน
ให้ชาวใต้ ปลอดภัย ผ่านเหตุการณ์
ดลบันดาล กำลังใจ ให้ทุกคน
พ่อเคยอยู่ ดูแล ความเดือดร้อน
ประชากร นอนเป็นสุข ทุกแห่งหน
น้ำท่วมหนัก ภาคใต้ ทุกตำบล
ใต้ทุกคน ใจสู้ พ่อรู้ดี