วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 16 - 20 ม.ค. 60 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 - 20 ม.ค. 60 ครบรอบ 100 วัน

20 ม.ค.60
น้อมถวาย ครบรอบ หนึ่งร้อยวัน
ใจผูกพัน รำลึก นึกถึงพ่อ
ขอตามรอย พระบาท อย่างเพียงพอ
ร้อยวันพ่อ ร้อยกวี ที่ร้อยเรียง
รวมเรื่องราว หลายเรื่อง เกี่ยวเนื่องพ่อ
สืบสานต่อ ปณิธาน ประสานเสียง
หนึ่งร้อยวัน ร้อยกวี ที่เรียบเรียง
หลายร้อยเรื่อง เรียงบรรจบ ครบร้อยวัน
ขออุทิศ พระกุศล ผลบุญ
น้อมเกื้อหนุน ในหลวง สรวงสวรรค์
ทรงลาลับ ดับขันธ์ ครบร้อยวัน
นิจนิรันดร์ บรรทม บรมพิมาน
ตักบาตรพระ บำเพ็ญ พระกุศล 
ร่วมสวดมนต์ อุทิศ อฐิธาน
น้อมถวาย พระกุศล สตมวาร
ปณิธาน สานต่อ ขอทำดี
19 ม.ค.60
พระผู้เป็น มิ่งขวัญ จอมทัพไทย
พระราขทาน ธงชัย ให้ทหาร
สัญลักษณ์ แทนองค์ ธงชัยชาญ
อริมาร คลานหมอบ ยอมจำนน
เหล่าทหาร ปฏิญาณ กระทำสัตย์ 
ธงสะบัด หน้าแนว แถวพหล
สวนสนาม ปฏิญาณ พร้อมเพรียงพล
เราทุกคน ทหารกล้า พระราชา
18 ม.ค.60
พระผู้เป็น มิ่งขวัญ กองทัพไทย
ทรงห่วงใย ใส่ใจ ในทหาร
เสด็จเยี่ยม ทุกฐาน ถิ่นกันดาร
ป้องเขตคาม ทั่วไทย ให้มั่นคง
ทุกถิ่นไทย ไม่กลัว ไปทั่วเขต
ทั่วประเทศ เขตคาม ตามประสงค์
ไม่กลัวภัย กรายกล้ำ ทำพระองค์
ชาติดำรง คงคู่ จอมทัพไทย
17 ม.ค.60
ฝากดูแล เด็กเด็ก นะครูนะ
ฝากภาระ อบรม บ่มนิสัย
สอนให้เขา เป็นคนดี มีวินัย
อย่าผลักไส ไล่ออก นอกโรงเรียน
ความเป็นครู ดูแลเขา เอาใจใส่
ครูใช่ไหม? คำของพ่อ ขอใส่เศียร
พ่ออยู่ไกล ฝากดูเด็ก ให้พากเพียร
ตราบเกษียณ เตือนใจ ในวันครู
( ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัส กับ ครู )
“เป็นครูใช่ไหม เราฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” กับ ครูสุวิทย์ อนันตะ อดีตครูบำนาญ จ.สุโขทัย
“ครู...ตัวฉันอยู่ไกล ฝากดูแลเด็ก ๆ ด้วย” กับ ครูเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง ในพื้นที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
“ถ้าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูก็จะอบรมบ่มนิสัยของนักเรียนได้ด้วยความรักความเมตตาของความเป็นครู...ฝากไว้ด้วย ถ้ามีปัญหาอย่างใด ก็อย่าได้ไล่เด็กเขาออกจากโรงเรียน” กับครูตู้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล)
เรียบเรียงจาก
- ข่าวจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 11 ธันวาคม 2559
- ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 31 ต.ค. 2559
- สารคดีชุด ประพาสต้นบนดอย โดยบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

16 ม.ค.60
พระผู้ทรง เป็นครู คู่แผ่นดิน
รอบรู้สิ้น ดินฟ้า ป่าลมฝน
เศรษฐกิจ คิดค้น งานช่างกล
พืชไม้ผล มลพิษ คิดแก้กัน
สิ่งแวดล้อม เป็นมิตร คิดเรื่องแปลก
ปลูกหญ้าแฝก แปลกจริง แก้มลิงผัน
ทรงสอนสั่ง ดั่งครู รู้ทั่วกัน
วันครูนั้น หมั่นเรียนรู้ ครูแผ่นดิน