วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 1 - 7 ม.ค.60 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

7 ม.ค.60
เพลงนิพนธ์ ของพ่อ พรปีใหม่
ให้คนไทย ได้โชคดี ศรีสวัสดิ์
สุขเกษม เปรมปรีด์ สารพัด
สุขสวัสดิ์ โชคดี มีโชคชัย
พ่อขอพร จากฟ้า มาให้ลูก
รักพันผูก ลูกทุกคน กว่าไหนไหน
พรของพ่อ ประเสริฐ กว่าใครใคร
เราคนไทย ภูมิใจพ่อ ขอจดจำ
6 ม.ค.60
ข้าวของพ่อ ข้าวพอเพียง มีเรื่องเล่า
หลังเข้าเฝ้าฯ กราบบังคม บรมศพ
เพื่อรำลึก นึกถึงพ่อ ทุกชาติภพ
รักเคารพ เป็นมงคล ดลจิตใจ
พ่อไถ่หว่าน ลานนาข้าว แต่เช้าตรู่
พ่อแลดู ต้นข้าวกล้า ทุกนาไร่
พ่อเกี่ยวข้าว ราวเป็นสุข ทุกคราวไป
พ่อสอนใจ ให้พอเพียง เลี้ยงตนเอง
5 ม.ค.60
พ่อคือพ่อ ไม่เคยขอ เรารักท่าน
ลูกรักกัน เพียงพอ พ่อขอไว้
ตอนพ่ออยู่ รู้พ่อรัก ลูกเพียงไร
ตอนพ่อไป ไม่ทันบอก พ่อดังดัง
ว่าลูกรัก ภักดีพ่อ ขอถวาย
น้อมนอบกาย ก้มกราบพ่อ รอความหวัง
เสียงจากลูก ของพ่อ ไม่พอดัง
เปล่งพลัง ว่ารักพ่อ ขอได้ยิน
4 ม.ค.60
ศูนย์ไซเบอร์ สานประเพณี ขึ้นปีใหม่
ขอรวมใจ ร่วมใส่บาตร สืบศาสนา
ขออุทิศ กุศลบุญ หนุนเนื่องมา
ถวายราชา ราชัน ผู้ทรงธรรม
ธ สถิต สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้า
ขอปวงข้าฯ มาสืบทอด อุปถัมภ์
ศักราชใหม่ ขึ้นปีไก่ ใส่ใจธรรม
บุญหนุนค้ำ ย้ำคำพ่อ ขอทำดี
3 ม.ค.60
ยี่สิบสองล้าน สานสวดมนต์ พ้นปีเก่า
ชาวไทยเฝ้า รับปีใหม่ ไร้แสงสี
บำเพ็ญบุญ ถวายกุศล คืนข้ามปี
เพื่อทำดี ถวายพ่อ ภูมิพล
ประชาชน คนไทย ทั่วทุกทิศ
ขอตั้งจิต อุทิศกาย ถวายกุศล
ร่วมสวดมนต์ คืนข้ามปี 22 ล้านคน
ถวายกุศล พ่อหลวงไทย ในดาวดึงส์
2 ม.ค.60
ขึ้นปีใหม่ ชาวไทย ร่วมใส่บาตร
ศักราช ปีไก่ ให้สุขสม
น้อมถวาย พระกุศล บนชั้นพรหม
พ่อบรรทม อยู่สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์
ประเพณี ปีใหม่ ไทยทั่วหล้า
แรงศรัทธา ศาสนา มาพร้อมถึง
น้อมรำลึก นึกถึงพ่อ ขอตราตรึง
รวมเป็นหนึ่ง จึงร่วมใจ ใส่บาตรกัน
1 ม.ค.60
ขอส่งท้าย ปีเก่านี้ วิถีไทย
รับปีใหม่ วิถีพุทธ จุดประสาน
ด้วย"แสงเทียน แห่งสยาม" ตามตำนาน
ตั้งปณิธาน สานสืบต่อ ที่พ่อทำ