วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 11 - 18 ธ.ค. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป


18 ธ.ค. 59
ขอผลบุญ หนุนบพิธ อุทิศกุศล
บันดาลดล ผลบุญ ทูลถวาย
องค์พ่อหลวง สรวงสวรรค์ ชั้นบั้นปลาย
ขออุทิศกาย ถวายตน เป็นคนดี
วปอ.55 พามิตร อุทิศกุศล
บันดาลดล ผลบุญ ทูลถวาย
องค์พ่อหลวง สรวงสวรรค์ ชั้นบั้นปลาย
ขออุทิศกาย ถวายตน เป็นคนดี
17 ธ.ค. 59
ขอน้อมนำ ทำประโยชน์ เห็นแก่ชาติ
ส่วนตัวขาด ส่วนรวมได้ ดังใจหวัง
ขอคนไทย รวมใจเถิด เกิดพลัง
ชาติอยู่ยั้ง ยืนยง คงคู่ไทย

#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง

16 ธ.ค. 59
รูปของพ่อ ขอคงอยู่ คู่ทุกบ้าน
ตราบแสนนาน เตือนความจำ ตามคำสอน
ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ไม่เกี่ยงงอน
ท้อไม่ถอน พ่อสอนไว้ ให้ทำดี
#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง


15 ธ.ค. 59
หนึ่งความดี ที่ทำตาม คำสอนพ่อ
รู้จักพอ "รู้จักให้" ไม่ขัดสน
ศูนย์ไซเบอร์ พร้อมแม่บ้านฯ อาสาตน
บริการคน ดั้นด้นมา ถวายอาลัยฯ
คอยเสริฟน้ำ อาหารว่าง อย่างขันแข็ง
ประชาชน ได้มีแรง หน้าสดใส
คิวแถวยาว เช้ายันเย็น ไม่เป็นไร
เราเติมใจ เติมความดี ที่พ่อทำ

#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง14 ธ.ค. 59
น้อมฯอาลัย ใจถวิล ภูมินทร์สิ้น
เคยปลูกฝิ่น ทำลายป่า หาอาหาร
ทรงแนะลูก ปลูกกาแฟ ด้วยหลักการ
เลิกเผาผลาญ ป่าไม้ ทำลายดิน
ทรงเสด็จ เยี่ยมชาวเขา เผ่าต่างต่าง
ไม่เว้นว่าง แม้นห่างไกล ในเขาหิน
ทรงห่วงใย ให้ชาวเผ่า เขามีกิน
น้ำตาริน สิ้นพ่อหลวง ในดวงใจ

#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง

13 ธ.ค. 59
พ่อทรงทำ ย้ำคำสอน ให้พอดี
เพื่อหล่อเลี้ยง ชุบชีวี ที่สดใส
พระบริบาล เปี่ยมล้ำ น้ำพระทัย
แสนภูมิใจ เราคนไทย รักในหลวง

#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง
12 ธ.ค. 59
หนึ่ง"ทำดี" "เพื่อพ่อ"หลวง ในดวงใจ
น้อมฯอาลัย ใจรำลึก นึกถึงพ่อ
เดินตามรอย พระบาท อย่างเพียงพอ
100 วันพ่อ 100 บทกวี ที่ร้อยเรียง
รวมเรื่องราว หลากหลายเรื่อง เกี่ยวเนื่องพ่อ
สืบสานต่อ ปณิธาน ประสานเสียง
หนึ่งร้อยวัน ร้อยบทกวี ที่เรียบเรียง
หลายร้อยเรื่อง ถวายพ่อ ขอทำดี


11 ธ.ค. 59
ขอบรรเลง เพลงทำนอง ร้องสรรเสริญ
พริ้งเพราะเพลิน สายกีต้าร์ ประสานเสียง
ภาพพระองค์ ทรงกีต้าร์ แบบพอเพียง
สื่อสำเนียง เรืองนามว่า คีตราชัน
#100วัน100บทกวี เรื่องราวดีๆ #ถวายพ่อหลวง