วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 6 - 10 ธ.ค. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป


10 ธ.ค. 59
น้อมสำนึก พระมหา กรุณาธิคุณ
ทรงเกื้อหนุน เจือจุน โครงการหลวง
น้อมอาลัย ถวายบุหงา นานาปวง
ประดับพวง ดอกไม้ แห่งราชัน
ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง 

9 ธ.ค. 59
เราจะครอง แผ่นดิน (ไทย)โดยธรรม
ทรงตรัสย้ำ คำสัญญา ที่ให้ไว้
๗๐ ปี ที่ทรงงาน ทุกด้านไป
เราภูมิใจ เกิดใต้ร่ม พระบารมี
8 ธ.ค. 59
พระราชา ในนิทาน ตำนานเล่า
มิเทียบเท่า พระราชา ที่หนูเห็น
เทวดา ทรงเดินดิน ถิ่นลำเค็ญ
แม้ยากเข็ญ ดูไม่เป็น เช่นราชา

พระที่นัง บัลลังก์ทอง คือท้องทุ่ง

ทรงมั่นมุ่ง ชาติรุ่งเรือง เพียงรักษา
๗๐ ปี ที่ทรงงาน เหนื่อยกายา
ขอพระราชา ทรงลาลับ หลับสบาย
7 ธ.ค. 59
5 ธันวา มาปีนี้ ไม่มีพ่อ
ขอสานต่อ งานพ่อทำ จำแน่นหนา
จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
เป็นสัญญา กลางสะพาน ภูมิพล
5 ธันวา มวลประชา มาเนืองแน่น
สะพานแขวน ภูมิพล คนมากหลาย
แม้วันพ่อ พ่อไม่มี เช่นปีกลาย
น้อมถวาย อาลัย องค์ภูมิพล

5 ธันวา มารำลึก นึกถึงพ่อ

สานสืบต่อ ปณิธาน งานเกิดผล
เสียงประสาน กลางสะพาน ภูมิพล
ไทยทุกคน ขอสัญญา สามัคคี
6 ธ.ค. 59
ลูกขอตั้ง ปณิธาน สานสืบต่อ
ตามรอยพ่อ แม้ลำบาก สุดยากเข็ญ
เพียงเศษเสี้ยว หนึ่งในล้าน ที่พ่อเป็น
แม้นลำเค็ญ ก็ไม่ทำ พ่อผิดหวัง