วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 1 - 5 ธ.ค. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป


5 ธ.ค. 59
5 ธันวา ทุกปีมา ปวงข้าฯ ปิติ
ถวายสิริ พระพรชัย ในวังหลวง
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยทั้งปวง
เศร้าโศกทรวง ล่วงปีนี้ ถวายอาล้ย5 ธันวา "วันพ่อ" ขอยึดมั่น
ไม่แปรผัน วันมงคล จนชีพสลาย
น้อมรำลึก ถึงพ่อหลวง จนชีพวาย
สืบความหมาย พ่อ-ลูก ผูกพันกัน
5 ธันวา ปีผ่านมา ประชาปิติ
เหลืองสิริ ถวายพรชัย แด่ในหลวง
ทรงพระเจริญ กีกก้องไกล ไทยทั้งปวง
สนามหลวง มาปีนี้ สีเปลี่ยนไป
4 ธ.ค. 59
50 วัน ผันผ่านไป ไม่ลืมพ่อ
ไม่รั้งรอ ขอคิดถึง คำนึงหา
วันไหนไหน ก็ไม่เคย คิดลืมลา
พ่อนิทรา สรวงสวรร คาลัย
3 ธ.ค. 59
เซนต์คาเบรียล เพียรเผยแพร่ แปรอักษร
ราษฎร จงรัก ภักดิ์ในหลวง
พ่องานหนัก เพราะรักลูก ไทยทั้งปวง
รักในหลวง ในดวงใจ ไทยนิรันดร์
2 ธ.ค. 59
ขอสืบสาน พระราชปณิธาน การทำดี
ร่วมน้อง-พี่ ทำความดี เพื่อพ่อหลวง
ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก ยกทีมทะลวง
กวาดไม้ร่วง ล้างฟุตบาท สะอาดเอย
1 ธ.ค. 59
ขอสืบสาน ปณิธาน ที่พ่อสอน
ใจอาทร จิตอาสา มาช่วยเหลือ
ทั้งแรงกาย แรงใจ มากเหลือเฟือ
ใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แก่ทุกคน