วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. สั่งการให้ขยายผลไซเบอร์ ทบ.รองรับ Digital Economy และให้ กห.ดูแลภาพรวม