วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. สั่งให้ขยายผลไซเบอร์ ทบ.รองรับ Digital Economy กห.ดูแลภาพรวม