วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 22 - 30 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป
30 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น แบบอย่าง ความซื่อสัตย์
เรือเลี้ยวลัด ชนทุ่นไกล ใครไม่เห็น
กติกา ห้ามเรือชน สิ่งจำเป็น
ทรงเลิกเล่น การแข่งขัน ในทันใด
29 พ.ย. 59
ธ สถิต สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้า
เหินเวหา น้อมฯอาลัย ให้ทรงเห็น
๙ บนฟ้า นำพาราษฎร์ ให้อยู่เย็น
ข้าฯขอเป็น รองพระบาท ทุกชาติไป
28 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น อัครศิลปิน ถิ่นสยาม
เรื่องลือนาม การดนตรี ที่หลากหลาย
ทรงเชี่ยวชาญ ด้านเครื่องเป่า อีกมากมาย
ทั้งเครื่องสาย ถวายสดุดี คีตราชัน
27 พ.ย. 59
ขอสืบสาน พระราชะ ปณิธาน
ยั่งยืนนาน ชั่วชีวิต จะหาไม่
ต้นไม้พ่อ แตกกิ่งกอ ชูช่อใบ
เป็นร่มไทร ปกป้องชาติ ราษฎร์ร่มเย็น
ขอคนไทย รวมใจภักดิ์ รักษาป่า
ปลูกต้นกล้า รักษาดิน สิ้นทุกข์เข็ญ


เป็นปึกแผ่น ดังผืนป่า ดงพญาเย็น
ถวายเป็น คุณความดี ที่พ่อทำ
26 พ.ย. 59
70 ปี ที่ต้นไม้ พ่อได้ปลูก
เพื่อให้ลูก ได้ร่มเย็น เป็นดอกผล
ได้เก็บกิน คุ้มครองภัย ไทยทุกคน
อนุชน สานงานพ่อ สืบต่อไป
จะสืบสาน ปณิธาน การปลูกป่า
จะรักษา ผืนแผ่นดิน ถิ่นน้ำใส


ปลูกต้นกล้า เป็นผืนป่า ดงพงไพร่
สานร่มไทร ของพ่อ ขอทำดี


25 พ.ย. 59
70 ปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
เสด็จประพาส เยี่ยมพสก นิกรสยาม
ลุยธาร-เขา ลำเนาไพร ไม่ครั่นคราม
สมพระนาม "ภูมิพล" คนของแผ่นดิน
(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงความหมายของพระนาม "ภูมิพล" ไว้ว่า "อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากเธออยู่กับดิน")

24 พ.ย. 59
70 ปี ที่พ่อทำ ย้ำคำสอน
อาทร-รัก สามัคคี ทำดีเสมอ
พ่อไม่เคย เอ่ยให้รัก พ่อเลิศเลอ
ตรัสเสมอ ให้คนไทย ใจรักกัน
23 พ.ย. 59
ธ สถิต สรวงสวรร คาลัย
ราษฎร์รวมใจ รวมพลัง ร้องสรรเสริญ
เสียงกึกก้อง ท้องทุ่งไทย หาใดเกิน
เพลงสรรเสริญ กึกก้องไทย ไปเบื้องบน
22 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ หทัยราษฎร์
ขอประกาศ รวมพลัง ร้องสรรเสริญ
ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก น้อมฯอัญเชิญ
จะดำเนิน ตามรอยพระบาท ทุกชาติไป
ราชนาวี บนเรือจักรี นฤเบศร
น่านน้ำเขต เสียงกึกก้อง ร้องสรรเสริญ
ถวายอาลัย รวมใจภักดิ์ รักใดเกิน
ทูลอัญเชิญ ธ สถิตไว้ ในดวงใจ