วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 1 - 7 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

7 พ.ย. 59
ด้วยสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
ทรงโปรดฯหนุน พระราชทาน งานทั้งผอง
ทั้งกระบี่ ปริญญาบัตร ยศฐาครอง
เป็นข้ารอง พระบาท ทุกชาติไป
6 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น พระราชา ผู้ยิ่งใหญ่
แต่ทรงใช้ ชีวิตสามัญ ไม่หรูหรา
ทรงพระเยาว์ อยู่เรียบง่าย ไม่ตื่นตา
เป็นราชา ก็ทรงอยู่ อย่างพอเพียง
5 พ.ย. 59
รูปลายเส้น พระบรม สาทิศลักษณ์
องค์พระพักตร์ งดงามยิ่ง พริ้งพหล
พระบามสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลฯ
ลูกหลานยล ฝึกฝนวาด ไว้กราบบูชา
ธ เสด็จ สู่แดนสรวง ทิพย์พิมาน
ต่างประสาน สวดมนต์ถวาย ทุกศาสนา
บรรพชิต นานาชาติ ต่างศาสดา
สวดบูชา ถวายไท้ องค์ภูมิพลฯ
4 พ.ย. 59
น้อมสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
ธ คู่บุญ บารมี ศรีสยาม
ธ สถิต ณ แดนสรวง ทิพยาราม
ขอติดตาม เป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
แสงเทียน เรืองรอง นับล้าน
เปล่งตระการ ท่ามกลาง ความโศกศัลย์
อาลัย ธ เบื้องฟ้า ทรงเสด็จฯพลัน
ทั่วเขตขันธ์ น้อมจุดเทียน ถวายอาลัย
3 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น ดังแสงทอง เรืองส่องโลก
ทรงดับโศก อยู่ร่มเย็น ชั่วลูกหลาน
ทุกชนชาติ ใต้ร่ม โพธิสมภาร
ศิลปินเล่าขาน ปานแสงสว่าง ไม่สร่างซา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นดังแสงสว่างที่ไม่เคยดับในใจคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพ หรือพักอาศัยในประเทศไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์
วันนี้เหล่าศิลปินชาวต่างชาติในไทยพร้อมใจกันมาร้องเพลง An everlasting light เพื่อถวายความอาลัยต่อพ่อหลวงของเรา และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
His Majesty King Bhumibol will remain an everlasting light for the Thai people, as well as for foreigners who are living in his kingdom. Expat and local artists have gratefully collaborated in producing this original song, “An Everlasting Light” in order to commemorate His Majesty’s virtue and achievements.


2 พ.ย. 59

ธ สถิตสรวง เกริกก้อง เกรียงไกร
ร่วมอาลัย ธ ทั่วหล้า กันทั้งผอง
ทั้งต่างแดน ต่างชนชาติ น้ำตานอง
ครวญร่ำร้อง อาลัย องค์ภูมิพล