วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 13 -19 ต.ค.59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

19 ต.ค. 59

ธ สถิตย์ เหนือเกล้า ชาวสยาม
เลื่องลือนาม คนทั่วหล้า สรรเสริญ
ทรงงานหนัก เพื่อคนไทย ให้เจริญ
โลกอัญเชิญ ทูลถวาย หลายรางวัล


 ธ ทรงเป็น มหากษัตริย์ ใต้ร่มเศวตฉัตร
ทรงปฏิบัติ เยี่ยงสามัญ ฉันใดหนอ
ทรงงานหนัก เพื่อชาวไทย ให้เพียงพอ
คำสอนพ่อ ให้ทำดี เช่นพระองค์เอย

18 ต.ค. 59 
ธ สถิตย์ ในดวงใจ ไปทั่วหล้า
ปวงประชา ชาวไทย ทุกแห่งหน
ทั้งผู้นำ นานาชาติ ในสากล
องค์ภูมิพล ดลดวงจิต นิจนิรันดร์
16 ต.ค. 59
ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชสมัยของพระองค์ ได้เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระองค์ท่าน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เมื่อ 2 ปีก่อน 
ธ สถิตย์ในดวงใจข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาล

14 ต.ค. 59
โอ้ภูมินทร์ สิ้นแล้ว ทรงลาลับ
บรรทมหลับ พักผ่อน ณ แดนสรวง
ทรงเหนื่อยล้า พาไทย สุขทั้งปวง
ขอพ่อหลวง เสด็จสู่ สวรรคาลัย
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เมื่อ 14 ต.ค.59

13 ต.ค. 59
13 ตุลา มาศิริราช 2 ปีก่อน
ถวายพระพร ให้พระองค์ ทรงเกษมสันต์
13 ตุลา มาปีนี้ เศร้าโศกพลัน
องค์ราชันย์ ลาลับ สุดอาลัย