วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 8 - 15 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

15 พ.ย. 59
เสียงกึกก้อง ร้องบทเพลง สรรเสริญฯ
ทูลอัญเชิญ ถวาย ธ ณ สรวงสวรรค์
มวลประชา ประสานเสียง เรียงร้อยกัน
บทประพันธ์ สื่อถวาย องค์ภูมิพลฯ
ขอสืบสาน พระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙
ข้าพระพุทธเจ้า ขอทำดี เพื่อพ่อหลวง
งานส่วนตัว งานราษฎร์-หลวง งานทั้งปวง
ทรงอย่าห่วง จักรู้รัก สามัคคี
14 พ.ย. 59
ขอน้อมเกล้าฯ เล่าขาน ตำนานพ่อ
เพื่อสืบต่อ อนุชน คนรุ่นหลัง
ร้อยเรียงภาพ พร้อมบทเพลง บรรเลงฟัง
พ่อสอนสั่ง ปลูกฝังลูก เป็นคนดี
13 พ.ย. 59
๙ คำสอน ของพ่อ ขอยึดมั่น
จักขยัน สร้าง"ความเพียร" เรียนหนังสือ
ทั้งสู้งาน ผ่านอุปสรรค เพื่อฝึกปรือ
จักยึดถือ "ความพอดี" ที่ตั้งใจ
"ความรู้ตน" รู้ตัว ไม่เคอะเขิน
รู้ประเมิน ตัวตน ไม่หลงไหล
"รู้จักให้ รู้จักรับ" ทุกคนไป
"อ่อนโยนได้ ไม่อ่อนแอ" กายใจตน
ทั้ง"พูดจริง ทำจริง" ไม่แยแส
ใครจะแหย่ ใครจะยุ ก็ไม่สน
อ่าน"หนังสือ เป็นออมสิน" ปัญญาชน
ขอเป็นคน "ซื่อสัตย์" สุจริตเทอญ
ท้ายคำสอน ของพ่อ ก่อนอวสาน
ชนะมาร "ชนะใจตน" คนสรรเสริญ
ชนะอื่นใด ในหล้า ค่าน้อยเกิน
ขออัญเชิญ ๙คำสอนพ่อ ขอทำจริง


12 พ.ย. 59
ขอสืบสาน พระราชปณิธานฯ ให้เกิดผล
ประพฤติตน เป็นคนดี ศรีสยาม
สามัคคี ช่วยเหลือกัน ทุกโมงยาม
ขอทำตาม ตามรอยพ่อ ให้พ่อดู
11 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั้งหล้า
ทรงนิทรา บรรทม บรมสวรรค์
รวมพลัง สื่อข้อความ ถึงราชัน
๙ ผูกพัน ปวงชาวไทย ไปตลอดกาล
10 พ.ย. 59
บ้านของพ่อ พออ้อมหลัง วังสวนจิตรฯ
ไม่คาดคิด มีแปลงนา ปลา-เห็ด อวดโฉม
โรงสีข้าว โรงบดแกลบ ฟาร์มโคนม
สื่อประโคม วังของพ่อ ไม่เหมือนใคร
"พระเศวต อดุลยเดช พาหนฯ"
ช้างเผือกต้น คู่บารมี ศรีสยาม
"พระเศวต วรรัตนกรีฯ" ช้างเผือกงาม
อีกช้างนาม "พระเศวต สุรคชาธารฯ"
"พระศรีเศวต ศุภลักษณ์ฯ" งามดุจมาศ 
"พระเศวต ศุทธวิลาศฯ" ดุจเทพคชสาร
"พระวิมล รัตน กิริณีฯ" ยการ
พระราชทาน ขึ้นระวาง เป็นช้างทรง
"พระศรีนรา รัฐราช กิริณีฯ"
ธ ทรงมี ช้างเผือก อีกเป็นโขลง
ช้างพลาย-พัง ช้างเผือก ของพระองค์
เช่นช้างทรง "พระบรมนขทัศฯ" รัตนา
"พระเศวต ภาสุร คเชนทร์ฯ" คช
รวมเป็นทศ "พระเทพรัตน กิริณีฯ" หนา
สิบช้างต้น คู่บารมี พระราชา
พระนามว่า ภูมิพลฯ มหาราชา


9 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น แบบอย่าง ความพอเพียง
ทรงใช้เกลี้ยง ยาสีฟัน ยันดินสอ
รองพระบาท นาฬิกา ใช้งานพอ
ไม่ยี่ห้อ ทั้งรถ-เรือ เครื่องดนตรี

 8 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น ราชัน อันสูงศักดิ์
ทรงตระหนัก ความพอเพียง เป็นพื้นฐาน
ราชรถ ส่วนพระองค์ ทั้งทรงงาน
ตราบสิ้นปราณ ตำนานรถ องค์ภูมิพลฯ