วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง ( 16 - 21 พ.ย. 59 )


100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง

คอลัมภ์ IT & Cyber โดย พล.ต. ฤทธี  อินทราวุธ ในช่วง 100 วัน แห่งความอาลัยฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดทำบทความ " 100 วัน 100 บทกวี เรื่องราวดีๆ ถวายพ่อหลวง " เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย แทน ตั้งแต่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป

21 พ.ย. 59
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั้งหล้า
ปวงประชา จะรู้รัก สมัครสมาน
ให้อภัย สิ่งใดพลาด ขอกราบกราน
ขอสืบสาน ปณิธาน การทำดี
20 พ.ย. 59
โอ้เด็กน้อย ด้อยเดียงสา หารู้ไม่
ก้มกราบไหว้ ใต้พระบาท ไม่คาดฝัน
ไม่รู้เรื่อง เบื้องหน้า องค์ราชันย์
ก้มกราบพลัน มุ่งมั่นจิต คิดทำดี
19 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น หน่อเนื้อ เชื้อกษัตริย์
จริยวัตร อ่อนน้อม ถ่อมเชื้อสาย
ไม่ถือองค์ ทรงน้อมรับ ดอกบัวยาย
น้อมวรกาย ใกล้ชิดราษฎร์ ของพระองค์
18 พ.ย. 59
ย้อนอดีต ๗๐ ปี ที่ครองราชย์
เสด็จประพาศ เขาเต่า ขอเล่าขาน
ทรงขับรถ ติดหล่ม ทุรกันดาร
ปฐมโครงการ พระราชดำริ เพื่อช่วยคน
ชาวบ้านทัก ชาวบ้านท้วง ห่วงหนักหนา
รัฐไม่มา มาทำไม ตั้งหลายหน
ที่ลำบาก ยากแค้น แดนคนจน
จนผู้คน ทราบว่าองค์ ภูมิพลฯ
17 พ.ย. 59
ธ ทรงเป็น พระราชา ผู้อุปถัมภ์
ธ ทรงธรรม ค้ำจุนศาสน์ ทุกศาสนา
ธ ตรากตรำ ทำงานเพื่อ ปวงประชา
ธ ตรัสว่า "เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม"
16 พ.ย. 59
ทุกทุกปี ร่วมพิธี อาเศียรวาท
วโรกาส ถวายพระพร แด่พ่อหลวง
วันเฉลิมฯ ในปีนี้ ไทยทั้งปวง
เศร้าโศกทรวง ธ ล่วงลับ ถวายอาลัย
ธ ทรงเป็น ดั่งแสงทอง เรืองส่องหล้า
ปวงประชา พากันสุข ไร้ทุกข์เข็น
ทรงดูแล ประชาราษฎร์ ให้อยู่เย็น
ธ ทรงเป็น ดั่งร่มไทร ไร้ภัยกราย
โอ้ภูมินทร์ สิ้นแล้ว ทรงลาลับ 
สุริยาดับ สิ้นแสง ตะวันฉาย
ขอรำลึก ถึงพระองค์ ทรงใกล้กาย
ตะวันฉาย หมายถึงองค์ ภูมิพลฯ